Vergunningen

Gaat u verbouwen, een dakkapel plaatsen of andere wijzigingen aan uw woning aanbrengen? Dan heeft u altijd te maken met regels omtrent veiligheid, gezondheid en de omgeving. Voor bouwen en verbouwen is gewoonlijk een zogeheten omgevingsvergunning nodig (voorheen bouwvergunning genoemd). In sommige gevallen heeft u géén vergunning nodig of alleen zogeheten meldingsplicht. Zo zijn dakkapellen en dakramen aan de achterzijde van uw woning vaak vergunningsvrij.

Behalve met deze zogeheten welstandseisen, heeft u bij verbouwingen ook nog te maken met bestemmingsplannen, bouwverordeningen en bouwtechnische eisen. Om aan alle regels te voldoen, is het van belang een professional in te schakelen. L&R Bouw begeleidt u in dit traject van A tot Z; zowel het voorbereidende tekenwerk, de bijbehorende constructieberekeningen, als het aanvragen van vergunningen; het is bij L&R Bouw in vertrouwde handen.